Psychologie voor Kinderen

Samen met een kinderpsycholoog ga je op zoek naar manieren om met uitdagingen in het leven om te gaan

Je kan bij ons terecht voor…

 • Angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Faalangst
 • Gebrek aan motivatie
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Hechting
 • Intelligentieonderzoek
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Opvoedingszorgen
 • Pesterijen
 • Piekeren
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen
 • Socio-emotionele problemen
 • Stress
 • Trauma
 • Vastlopen in gevoelens en emoties
 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen

 

Bekijk het aanbod Psychologie voor Volwassenen hier.

Maak een afspraak

Nina Salaets

0485 32 84 80

nina@gcmechelen.beWerkwijze

Na aanmelding per telefoon of e-mail nodigen we de ouder(s) uit voor een oriënteringsgesprek in onze praktijk, GC Mechelen. Hierin leren we elkaar kennen, bespreken we de zorgvragen rond jullie kind en bekijken we hoe we jullie daarin kunnen helpen. Daaropvolgend plannen we met het kind of de jongere zelf een intake. Dit houdt in dat we het kind een aantal sessies zien om zicht te krijgen op hun leven en hoe zij dat zelf ervaren.

 

We baseren ons op de combinatie van het oriënteringsgesprek met ouders en de intakefase met het kind of de jongere, om een behandelvoorstel uit te werken. Samen met de ouders overlopen we het voorstel en beslissen we of we starten met een begeleiding kinderpsychologie in GC Mechelen.

 

De begeleiding bestaat uit gesprekken, spelbegeleiding, creatieve therapie, (thuis)opdrachten, … De kindbegeleiding gaat steeds gepaard met regelmatige contacten met ouders ter opvolging, bijsturing en/of ondersteuning. Bij doorverwijzing door een huisarts wordt er terugkoppeling voorzien. Ook contacten met andere partijen (bv. school) kunnen aangewezen zijn. Indien nodig verwijzen we, mits toestemming, door naar andere hulpverleningsinstanties.  


Praktisch

Hoe maak je een afspraak?

 • Telefonisch: 0485 32 84 80 of per mail: nina@gcmechelen.be
 • Indien we door omstandigheden niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken met duidelijke vermelding van je naam en telefoonnummer of een sms te sturen. Dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug!
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

Tarieven

 • Intakegesprek: €70 (50 min, incl. vragenlijsten)
 • Individuele begeleiding: €50 (50 min)
 • Oudergesprek: €50 (50 min)
 • Belevingsonderzoek: €50 (50 min)
 • Intelligentieonderzoek: €200 (afname, verwerking, verslag)
 • Klasobservatie of overleg met derden: €50 + 0,30/km + reistijd (€5/kwartier)

 

Terugbetaling

Neem contact op met je ziekenfonds om te horen of er een terugbetaling kan plaatsvinden. Je krijgt van hen een document mee dat we voor je invullen.

 


Getuigenissen

 Mijn mama en papa zijn gescheiden en daarom ga ik naar Nina en ze helpt me en steunt me en nu gaat het al veel beter.

– A.R.