Psychologie voor Kinderen en Tieners

Samen met een kinderpsycholoog ga je op zoek naar manieren om met uitdagingen in het leven om te gaan

Je kan bij ons terecht voor…

 • Angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Faalangst
 • Gebrek aan motivatie
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Hechting
 • Intelligentieonderzoek
 • Opvoedingszorgen
 • Pesterijen
 • Piekeren
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen
 • Socio-emotionele problemen
 • Stress
 • Vastlopen in gevoelens en emoties
 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen

 

Bekijk het aanbod Psychologie voor Volwassenen hier.

Maak een afspraak

Katia De Vries

katia@gcmechelen.be

0494/65.23.55

 • Bachelor Klinische psychologie
 • Kinder- en jongerencoach
 • Faalangstcoach
 • Leren leren trainer
 • vanaf 8 jaar

 

Lisa De Buyser

0493/49.03.39

lisa@gcmechelen.be

 • Klinische psychologie
 • Effortless coaching
 • Traumaverwerking via EMDR
 • vanaf 7 jaar


Werkwijze

Na aanmelding per telefoon of e-mail nodigen we de ouder(s) uit voor een oriënteringsgesprek in onze praktijk, GC Mechelen. Hierin leren we elkaar kennen, bespreken we de zorgvragen rond jullie kind en bekijken we hoe we jullie daarin kunnen helpen. Daaropvolgend plannen we met het kind of de jongere zelf een intake. Dit houdt in dat we het kind een aantal sessies zien om zicht te krijgen op hun leven en hoe zij dat zelf ervaren.

 

We baseren ons op de combinatie van het oriënteringsgesprek met ouders en de intakefase met het kind of de jongere, om een behandelvoorstel uit te werken. Samen met de ouders overlopen we het voorstel en beslissen we of we starten met een begeleiding kinderpsychologie in GC Mechelen.

 

De begeleiding bestaat uit gesprekken, spelbegeleiding, creatieve therapie, (thuis)opdrachten, … De kindbegeleiding gaat steeds gepaard met regelmatige contacten met ouders ter opvolging, bijsturing en/of ondersteuning. Bij doorverwijzing door een huisarts wordt er terugkoppeling voorzien. Ook contacten met andere partijen (bv. school) kunnen aangewezen zijn. Indien nodig verwijzen we, mits toestemming, door naar andere hulpverleningsinstanties.  


Praktisch

Hoe maak je een afspraak?

 • per mail of telefonisch met de therapeut in kwestie
 • Indien we door omstandigheden niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken met duidelijke vermelding van je naam en telefoonnummer of een sms te sturen. Dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug!
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minstens 48u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

Tarieven

 • Sessie: €65
 • IQ test: €250 (afname, verwerking, verslag)
 • Diagnostiek m.b.t. autisme, AD(H)D, angststoornissen of gedragsproblemen: prijs afhankelijk van type vragenlijsten, gebaseerd op de concrete diagnostische vraag
 • Klasobservatie of overleg met derden: €65 + €0,30/km + reistijd (€5/kwartier)
 • Een afspraak graag ten laatste 24 uur op voorhand annuleren. Laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.

 

Terugbetaling

 

De meeste ziekenfondsen betalen 10 euro per sessie terug:

 • CM: 24 sessies terugbetaald op heel je leven
 • Solidaris: 12 sessies terugbetaald per jaar
 • Helan: 10 sessies terugbetaald per jaar
 • Neutraal ziekenfonds: 15 sessies terugbetaald per jaar

Soms geldt een verhoogde tegemoetkoming:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar komen in dat geval gratis.

Vraag bij aanvang van je traject aan je therapeut welke van bovenstaande terugbetaling voor jou van toepassing is.


Getuigenissen

Mijn mama en papa zijn gescheiden en daarom ga ik naar de psycholoog en ze helpt me en steunt me en nu gaat het al veel beter.

 

Het is al even zo dat S en ikzelf je willen laten weten dat het nog steeds super met haar gaat. Het inslapen gaat heel goed, het lukt haar volledig zelf. Ze vond het belangrijk dat ik dat nog even liet weten. Jij hebt haar daarin erg gesteund, bedankt hiervoor!

 

Je bent er op korte tijd in geslaagd om contact te maken met mijn dochter en haar zelfbeeld een boost te geven. Ze gelooft weer in zichzelf. Prachtig om dat te kunnen zien. Ook bedankt om mij te betrekken in de begeleiding. Ik heb hier als mama veel uit geleerd. We zijn blij dat we bij jou zijn terechtgekomen.

 

Zonder jullie was het ons niet gelukt om die moeilijke periode te doorstaan.

 

Bedankt!

 

Mijn kind kreeg dankzij jullie een veel breder perspectief en een andere kijk op verschillende gebieden.

 

De warme persoonlijkheid zorgt ervoor dat je je meteen op je gemak voelt. Ze luistert echt naar je en motiveert je ook om de stappen te zetten die nodig zijn. Dank je wel voor jouw warme en enthousiaste begeleiding!