Orthopedagogie

We gaan samen op zoek naar oplossingen bij vragen en moeilijkheden. We zoeken naar en vertrekken vanuit je krachten.

Je kan bij ons terecht voor…

 • Aandachtsonderzoek: bij vermoeden van concentratiestoornissen
 • ADHD: begeleiding van kind of jongere en gezin
 • Autismespectrumstoornis: begeleiding van kind of jongere en gezin
 • Bijles: uitleg en extra oefeningen bij wiskunde, biologie, Nederlands en Engels
 • Gedragsmoeilijkheden: verdriet, opstandigheid, ADHD, …
 • Huiswerkbegeleiding: samen huiswerk maken en oefenen op probleemgebieden
 • Intelligentieonderzoek
 • Leerproblemen
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Opvoedingszorgen en -problemen
 • Outreaching: begeleiding aan huis bij opvoedingsproblemen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Studiebegeleiding: hoe kan ik leren studeren? welke studiemethode past best bij mij?

Maak een afspraak

Hanne Beersaerts

0473/26.07.94

hanne@gcmechelen.beWerkwijze

AANMELDING
Aanmelden kan per telefoon of e-mail.

 

INTAKE

Na de aanmelding worden de ouder(s) uitgenodigd voor een intakegesprek in de praktijk. Tijdens dit gesprek bespreken we de zorgvragen rond het kind/de jongere en bekijken we samen hoe de begeleiding zal lopen. In bepaalde gevallen kan het kind aanwezig zijn op dit intakegesprek, vraag dit zeker na.

Daaropvolgend plannen we met het kind/de jongere zelf een intake.

Na een periode van ongeveer vijf sessies met het kind komen we weer samen om te bekijken hoe de verdere begeleiding vorm zal krijgen.

 

BEGELEIDING
De begeleiding bestaat uit gesprek, speltherapie, creatieve therapie, observatie, …

 

De kindbegeleiding gaat steeds gepaard met regelmatige contacten met ouder(s) ter opvolging, bijsturing en/of ondersteuning. Indien nodig, kan de begeleiding ook doorgaan zonder het kind. Contacten met andere partijen (bv. school) kunnen eveneens aangewezen zijn.

 

Indien nodig verwijzen we, mits toestemming, door naar andere hulpverleningsinstanties.


Praktisch

Hoe maak je een afspraak

 • Telefonisch: 0473 26 07 94 of per mail: hanne@gcmechelen.be
 • Indien we door omstandigheden niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken met duidelijke vermelding van je naam en telefoonnummer of een sms te sturen. Dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, gelieve deze minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

Tarief

 • Intakegesprek: € 70 (50 min)
 • Individuele begeleiding: €35 (30 min)/€ 60 (60 min)
 • Oudergesprek: € 60 (60 min)
 • Aandachtsonderzoek: € 200
 • Intelligentieonderzoek: € 200
 • Adviesgesprek: € 40
 • Huisbezoek: € 50 + 0,30/km + reistijd (€ 5/kwartier)
 • Klasobservatie of overleg met derden: € 50 + 0,30/km + reistijd (€ 5/kwartier)

Terugbetaling

Neem contact op met je ziekenfonds om te horen of er een terugbetaling kan plaatsvinden. Je krijgt van hen een document mee dat we voor je invullen.


Getuigenissen

Dankzij de hulp van Hanne kan L. weer blij naar school. Tijdens de speeltijden en in de les zijn er minder conflicten. L. leerde hoe hij kan omgaan met moeilijkheden en hoe hij conflicten kan voorkomen of aanpakken.

-Papa van L. (8 jaar, een jongen met Autisme)

 

 

Als Franstalige moeder was het niet evident om mijn zoon te helpen bij zijn huiswerk, vooral leesopdrachten. Doordat Hanne samen met D. zijn leeshuiswerk maakte, krijgt hij geen achterstand op de andere leerlingen en kan hij even goed mee in de klas.

-Mama van D. (6 jaar, D. gaat naar een Nederlandstalige school).